OPEN CHÍNH THỨC : 15h00 NGÀY 20/02/2013

Tham gia hoạt động là có Đồng:

 • Túi Phúc Hoàng Kim: 10 Túi Phúc Đầu Tiên trong ngày 500 Đồng/1
 • Bạch Hổ Đường: 5000 Đồng/1 ải
 • Tiêu Dao Cốc: 2000 Đồng/1 ải
 • Tống Kim: 3 vạn Đồng/1 lần
 • Tần Thủy Hoàng: 200 vạn Đồng/1 giết
 • Hỏa Kỳ Lân: 200 vạn Đồng/1 giết
 • Nguyên liệu Tiêu Dao Cốc, Tần Lăng đổi Đồng Thường
 • Lệnh bài Bạch Hổ Đường, Thi Đấu Môn Phái đổi Đồng Thường
 • Tân Nhân Vương Thi Đấu Môn Phái nhận Đồng Thường


Sự Kiện Mới Lạ:
Tính Năng Độc Đáo:
Thông tin server:

Trang chủ: http://kiemtherong.com/
Home: http://home.kiemtherong.com/
Diễn đàn: http://diendan.kiemtherong.com/
Tải game:http://taigame.kiemtherong.com • EXP: 30.000
 • Tinh Lực/Hoạt Lực: 30 Bình/Ngày (Trung và Tiểu) - Đại KHÔNG GIỚI HẠN
 • Tu Luyện Đơn: 50 Bình/Ngày
 • Trứng Du Long: 2 Trứng/Ngày (Sử dụng nhận 500.000.000 , 1.000.000.000 hoặc 1.500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm)
 • Bạch Hổ Đường: 2 lần/Ngày (Lệnh Bài Bạch Hổ Đường đổi Đồng Thường)
 • Tiêu Dao Cốc: 4 lần/Ngày (Nguyên Liệu Tiêu Dao Cốc đổi Đồng Thường)
 • Tần Lăng: 2 giờ/Ngày (Nguyên liệu Tần Lăng đổi Đồng Thường)
Hỗ trợ tân thủ:


 • Thăng Cấp 120
 • 3000 Vạn Đồng Khóa
 • 2 Ức Bạc Khóa
 • 1 Rương Mật Tịch (Cao)
 • 1 Bảo Rương Chiến Mã (Tân Thủ) (Tùy chọn 1 loại Chiến Mã)
 • 200 Đá Thăng Cấp
 • 1000 Tiền Du Long
 • 100 Hoà Thị Bích (Khoá)
 • 3 Túi 20 ô (Khoá)
 • 1 Bộ Trang Bị Bạch Ngân +12 (Tự Chọn - Khoá - Vĩnh Viễn)
 • 1 Bộ Vật Phẩm Tiêu Dao Cốc , Tranh Đoạt Lãnh Thổ và 800 NHHT (để làm Nhiệm Vụ Kỹ Năng 110)
 • 15 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • 5 Tiên Thảo Lộ
 • 1 Bộ Ngoại Trang (Cấp 2)
Phần thưởng thăng cấp:
NPC Liên Quan: Bạch Di - Hỗ Trợ Tân Thủ
Vị Trí: xxx/xxx Phượng Tường Phủ
Phần Thưởng Thăng Cấp bao gồm:

 • Đạt Cấp Độ 130: Nhận 50 Hoà Thị Bích (Khoá) + 10 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • Đạt Cấp Độ 140: Nhận 50 Hoà Thị Bích (Khoá) + 10 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • Đạt Cấp Độ 150: Nhận 70 Hoà Thị Bích (Khoá) + 10 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • Đạt Cấp Độ 160: Nhận 70 Hoà Thị Bích (Khoá) + 15 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • Đạt Cấp Độ 170: Nhận 100 Hoà Thị Bích (Khoá) + 15 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • Đạt Cấp Độ 180: Nhận 100 Hoà Thị Bích (Khoá) + 20 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • Đạt Cấp Độ 190: Nhận 150 Hoà Thị Bích (Khoá) + 30 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • Đạt Cấp Độ 200: Nhận 170 Hoà Thị Bích (Khoá) + 35 [Rương] Mảnh Ghép Cực PhẩmPhần thưởng hàng ngày:
Giãn cách 15 phút nhận 1 lần
Tối đa nhận 5 lần/1 ngày
Phần Thưởng bao gồm:
Lần 1: 15 Đá Thăng Cấp
Lần 2: 500 vạn Bạc Khoá
Lần 3: 1 Tiên Thảo Lộ
Lần 4: 3 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
Lần 5: 1 Tần Lăng - Hoà Thị Bích

Bạch Hổ Đường:
- 2 Lần/1 ngày
- Hoàn Thành Mỗi Ải nhận :

+ 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
+ 1 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
+ 5000 Đồng Thường
+ 2 Đá Thăng Cấp
Boss Tầng 1 - Thủ Lĩnh Sấm Đường Tặc:
- Túi Đồng Thường (Vừa)
- [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
Boss Tầng 2 - Thủ Lĩnh Thiết Đồ Tặc:
- Túi Đồng Thường (Lớn)
- [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- [Mảnh Ghép Mặt Nạ] Hàng Long Thập Nhị Kiếm
Boss Tầng 3 - Hộ Đồ Sứ:
- Túi Đồng Thường (Lớn)
- [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- [Mảnh Ghép] Phi Phong Huyền Tinh

Bao Vạn Đồng:
Hoàn thành 10 Nhiệm Vụ: 3 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
Hoàn thành 20 Nhiệm Vụ: 10 Tần lăng - Hòa Thị Bích
Hoàn thành 30 Nhiệm Vụ: 20 Đá Thăng Cấp
Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ: 3 [Mảnh Ghép Mặt Nạ] Hàng Long Thập Nhị Kiếm
Hoàn thành 50 Nhiệm Vụ: 5 [Mảnh Ghép] Phi Phong Huyền Tinh + 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm

Vạn Hoa Cốc và Thiên Quỳnh Cung:
+ [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
+ Túi Đồng Thường (Vừa)
+ Thánh Linh Bảo Hạp Hồn

Tiêu Dao Cốc:
- 2 Lần/1 ngày
- Hoàn Thành Mỗi Ải nhận :
+ 2000 Đồng Thường
+ 300.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
+ 2 Huyểt Ảnh Thương (Tương ứng với 20 Điểm TDC)
- 1 Nguyên Liệu Tiêu Dao Cốc = 1000 Đồng Thường bao gồm :
+ Tiên Linh Nguyên Mộc
+ Da Lông Linh Thú
+ Linh Thú Huyết
+ Tử Tinh Nguyên Thạch
+ Tiên Linh Quả

Tống Kim:
Hạng 1:
- 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- 10 vạn Đồng Thường
- 10 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- 10 Đá Thăng Cấp
- 10 Tần lăng - Hòa Thị Bích
Hạng 2:
- 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- 7 vạn Đồng Thường
- 7 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- 7 Đá Thăng Cấp
- 7 Tần lăng - Hòa Thị Bích
Hạng 3:
- 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- 5 vạn Đồng Thường
- 5 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- 5 Đá Thăng Cấp
- 5 Tần lăng - Hòa Thị Bích
Hạng 4-10:
- 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- 3 vạn Đồng Thường
- 3 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- 3 Đá Thăng Cấp
- 3 Tần lăng - Hòa Thị Bích
Hạng 11 trở lên:
- 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- 1 vạn Đồng Thường
- 1 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- 1 Đá Thăng Cấp
- 1 Tần lăng - Hòa Thị Bích

Săn Boss Hoàng Kim:
- Boss Hoàng Kim 55/75/95 rớt
+ Tần Lăng - Hòa Thị Bích
+ Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
+ Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
+ Đá Thăng Cấp
- Hỏa Kỳ Lân
+ Thời Gian: 20h00 Thứ 2 và Thứ 5
+ Người Hạ Gục: 1 [Chiến Trường] Ngũ Trường Ấn (Khóa, Vĩnh Viễn)
+ Ngẫu Nhiên: Tần Lăng - Hòa Thị Bích, Đá Thăng Cấp, Phi Phong Huyền Tinh (Cấp 1), [Mặt Nạ] Hàng Long Thập Nhị Kiếm +1...
- Tần Thuỷ Hoàng
+ Thời Gian: 15h30 và 22h30 Hàng Ngày
+ Người Hạ Gục: 50v Đồng Thường
+ Cố Định: 150 Túi Đồng Thường (Lớn) (1 Túi (Lớn) = 1 vạn Đồng)
+ Ngẫu Nhiên: Tinh Thạch Thánh Hỏa, Tần Lăng - Hòa Thị Bích, Đá Thăng Cấp, ...

Shop Danh Bổ Lệnh:
Trang Bị Đồng Hành Cấp 4: 25.000 Danh Bổ Lệnh/1


Thú cưỡi cực kỳ đa dạng:
Sử dụng Bảo Rương Chiến Mã (Tân Thủ) sẽ được nhận Tùy chọn 1 loại Chiến Mã
Quan Ấn Tống Kim:


Môn Phái Thủ Vệ Chiến: